Cam kết bảo hành chính hãng 

Bảo dưỡng, thay lõi lọc định kỳ tại nhà 24/7.

TT

Tên Lõi lọc

Ký tự lõi

Thời gian sử dụng

Giá tiền (đồng)

I. MÁY ĐỂ GẦM (UNDER)                                

1

Lõi lọc PP5

Lõi số 1

12

250.000

2

Lõi lọc GAC

Lõi số 2

12

330.000

3

Lõi lọc PP1

Lõi số 3

18

250.000

4

Lõi Ro – Side Tream

Lõi số 4

36

990.000

5

Lõi lọc PAC

Lõi lọc số 5

18

350.000

II. MÁY LỌC RO KHÔNG BÌNH CHỨA (TANKLESS) 

1

Lõi lọc PP5

Lõi số 1

12

185.000

2

Lõi lọc GAC

Lõi số 2

24

325.000

3

Lõi lọc PP1

Lõi số 3

24

185.000

4

Lõi Ro – Side Tream

Lõi số 4

36

1.995.000

5

Lõi lọc PAC

Lõi lọc số 5

12

355.000

III. MÁY AR600 U3                                     

1

PP5 micron filter

Lõi số 1

12

250.000

2

CB filter

Lõi số 2

12

350.000

3

PAC Filter

Lõi số 3

12

330.000

4

RO filter 75G Model U2

Lõi số 4

36

1.980.000

5

UV Light

Đèn UV

12

395.000

IV. AR75-A-S-H-1                                         

1

Composite filter

Lõi số 1

12

450.000

2

RO 75G Model (except U2)

Lõi số 2

36

990.000

3

PAC Filter

Lõi số 3

18

450.000

V. ADR75-V-ET-1                                             

1

PP5 micron filter

Lõi số 1

12

200.000

2

GAC filter

Lõi số 2

24

355.000

3

PP1 micron filter

Lõi số 3

24

200.000

4

RO 75G Model (except U2)

Lõi số 4

36

990.000

5

PAC Filter

Lõi lọc số 5

12

450.000